Մայրենիի օրեր

Նախագծի ժամկետը՝ փետրվարի 17 — մարտի 13
Մասնակիցները՝ տարատարիք սովորողներ, ծնողներ, դասավանդողներ, այլ ցանկացողներ…

Նպատակը

Մայրենի լեզվի հետ կապված աշխատանքների իրականացում, մայրենի լեզվի ուսումնասիրության հանդեպ հետաքրքրության մեծացում

Խնդիրներ

 • Մայրենի լեզվի հետ կապված ուսումնասիրությունների իրագործում,
 • Մայրենի լեզվի տարբեր խնդիրների հետ կապված քննարկումների կազմակերպում,
 • Մայրենիի օրվա նշանավորում, տոնում (քաղաքային թափառումներ),

Նախագծի իրականացման քայլերը

 • Նախագծի քննարկում սովորողների հետ, առաջարկությունների գրանցում,
 • Ժամկետների, աշխատանքների ճշգրտում, մշակում, աշխատանքի բաժանում,
 • Ըստ նախասիրությունների` մայրենիին առնչվող որևէ հարցի ուսումնասիրություն,
 • Ընտանեկան, խմբային, անհատական ընթերցումներ, տեսագրություններ, ձայնագրություններ,
 • Մայրենիին առնչվող քննարկումներ, բանավեճեր,
 • Քաղաքային թափառումներով օրվա նշանավորում,
 • Պատրաստի նյութերի տարածում համացանցում, նախագծի հանրայնացում՝ համացանցային ֆլեշմոբների միջոցով,
 • Նախագծի լուսաբանում, ներկայացում կայքում, սովորողների և ուսուցչի բլոգներում:

Ակնկալվող արդյունքներ 

 • Տեսանյութեր
 • Ռադիոնյութեր
 • Հետազոտական աշխատանքներ, ուսումնասիրություններ
 • Քաղաքային թափառումներ
 • Համագործակցային նախագծեր

Նախագծի արդյունքների ներկայացում

 • Սովորողների ամփոփումներ իրենց բլոգներում
 • Հավաքված նյութերի մշակում-հրապարակում

Արդյունքներ 

Մերի Սարգսյան