Մայրենիի ֆլեշմոբ: Հունվար 2021

5-6 տարեկաններ
2-3-րդ դասարաններ,
4-5-րդ դասարաններ
6-8-րդ դասարաններ
9-12-րդ դասարաններ

Պատասխաններ

Մայրենիի ֆլեշմոբ։ Սեպտեմբեր

5-6 տարեկաններ /մասնակիցների թիվը՝ 12/

2-3-րդ դասարաններ /մասնակիցների թիվը՝ 30/

4-5-րդ դասարաններ /մասնակիցների թիվը՝ 227/

6-8-րդ դասարաններ /մասնակիցների թիվը՝ 175/

9-12-րդ դասարաններ /մասնակիցների թիվը՝ 174/

Պատասխաններ

 2-3-րդ դասարաններ. 

4-5-րդ դասարաններ

6-8-րդ դասարաններ

9-12-րդ դասարաններ

Մասնակիցներ և արդյունքներ

4-5-րդ դասարանցիների ֆլեշմոբյան արդյունքներից՝
Նամակներ առաջին դասարանցիներին