Հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացի մոդուլ

Ներածություն Մոդուլի «Ներածություն» բաժնում անհրաժեշտ է ներկայացնել

➢ Վերապատրաստման դասընթացի ընդհանուր կառուցվածքը։

Ընդհանուր բաղկացուցիչ

 • Ուսումնական գործի կազմակերպումը նախագծերով
 • Ուսումնական գործի կազմակերպում բլոգներով
 • Ներառական կրթություն կրթության հատուկ պայմանների կարիքով սովորողի հետ
 • Ուսումնական ճամփորդություն
 • Ճամբարի կազմակերպում
 • Ստուգատես


Առարկայական բաղադրիչ

 • Հայոց լեզվի, գրականության հանրակրթության պետական չափորոշիչ
 • Գնահատում
 • Ստուգում
 • Առարկայական ֆլեշմոբ
 • Ստուգատես
 • Առարկայական նախագիծ՝

Վերապատրաստման դասընթացի ընդհանուր ժամաքանակը և իրականացման ժամանակացույցը

Ընդհանուր դասընթացը կազմված է՝ տեսական՝ 11, գործնական՝ 66, ստուգման՝ 4 ժամից։ Ընդամենը՝ 81 ժամ

Վերապատրաստումը՝ օգոստոսի 23-ից

Ուսուցչի կողմից հավաքվող անհրաժեշտ կրեդիտների քանակը։

➢ Յուրաքանչյուր բաժնի համար կրեդիտների տրամադրման սկզբունքը (Օրինակ Անհրաժեշտ կրեդիտները ձևավորվում են ուսուցիչների մասնակցության և ամփոփիչ ստուգման արդյունքների հիման վրա)։

➢ Տեղեկությունները վերապատրաստողների մասին։

● Վերապատրաստման ծրագիրը Մոդուլի «Վերապատրաստման ծրագիրը» բաժնում անհրաժեշտ է ներկայացնել

➢ Ուսուցչի վերապատրաստման նպատակը։

➢ Ուսուցչի վերապատրաստման բովանդակության կառուցման հիմնական սկզբունքները (Օրինակ՝ բովանդակությունը կառուցված է գիտության ժամանակակից նվաճումներին համապատասխան, ունի տրամաբանական հաջորդականություն: Վերապատրաստման բովանդակությունը կառուցվում է այնպես, որ գիտելիքների և կարողությունների զարգացմանը զուգընթաց այն նպաստում է վերապատրաստվողների սոցիալական հմտությունների զարգացմանը)։

➢ Ուսուցչի վերապատրաստման բովանդակությունը։ Վերապատրաստման թեմաները և դրանց հատկացված ժամաքանակները։

➢ Վերապատրաստման արդյունքում ձևավորվող ընդհանրական հմտությունները։

➢ Վերապատրաստման արդյունքնում ակնկալվող վերջնարդյունքները։

➢ Յուրաքանչյուր թեմայի նպատակը, վերջնարդյունքները, բովանդակությունը (ընդհանուր կետերով), գործնական աշխատանքների թեման(երը)։

● Վերապատրաստման թեմատիկ պլանը

● Օգտագործված գրականության ցանկ

Այս բաժնում ներկայացվում են էլեկտրոնային ռեսուրսների հղումները և օգտագործված գրականության ցանկը՝ նշելով հետևյալ մատենագիտական տվյալները՝ հեղինակ/ներ/ին, վերնագիրը, հրատարակչությունը, հրատարակման տեղը, տարեթիվը, էջերի քանակը, ինչպես՝

1. Ամիրջանյան Յու. Ա., Սահակյան Ա.Ս., «Մանկավարժություն», ուսումնական ձեռնարկ մանկավարժական բուհերի ուսանողների համար: «Մանկավարժ» հրատ.,Երևան 2005, 456 էջ:

● Հավելվածներ և էլեկտրոնային առցանց կրթական ռեսուրսներ

Այս բաժնում կարող են տեղադրվել զանազան հավելյալ նյութեր, աղյուսակներ, գրաֆիկներ, քարտեզներ, գծակարգեր, հարցեր, առաջադրանքներ, էլեկտրոնային ռեսուրսների հղումներ և այլն, որոնք կարող են ուսուցիչներն օգտագործել՝ վերապատրաստման բովանդակությունն ավելի լավ յուրացնելու համար

Մասնաժողով: 06.29.2021

Հունիսյան նախագծեր

Հունիսի 21-30՝ մանկավարժական աշխատողների հունիսյան բաց ճամբար

Քրիստինե Շահբազյան— “Հյուսիսափայլ”. Բանգլադեշյան պլեներ. Ստեղծագործական հավաքների լուսաբանում

Թամար Ղահրամանյան — Թարգմանական ստուգատես 2021,  «Արհեստագործ» ամսագրի գործունեության ամփոփում, «Բարբառներ» ակումբի հունիսյան գործունեության ամփոփում,   «Բարբառներ» և պատանեկան ակումբների գործունեության լուսաբանում

Մարինե Ամիրջանյան- Լեզվաբանական ամսագիր․ տարվա ամփոփում-հաշվետվություն․ Բանգլադեշյան պլեներ

Երանուհի Խլղաթյան` հունիսյան նախագծեր եւ արդյունքներ

Տաթև Աբրահամյան- Հունիսյան նախագծերի ամփոփում

Սոֆյա Այվազյան — ուսումնական հունիս

9-րդ դասարանցիների գրականության ստուգատեսի կազմակերպում

9-րդ դասարանցիների գրականության տեքստերի կազմում, քննարկում դասավանդողների հետ

4-րդ դասարանցիների մայրենիի ստուգատեսերի կազմում, քննարկում ուսուցիչների հետ:

Մայրենիի ֆլեշմոբ

5-6 տարեկաններ

2-3-րդ դասարան

4-5-րդ դասարան

6-8-րդ դասարան

9-րդ դասարանցիների գրականության ստուգատեսի ամփոփում

9-րդ դասարանցիների գրականության ստուգատեսին ․․․․ սովորողից մասնայկցել է ․․․․․․ սովորող։ Բացակայել է ․․․․ սովորող։

Ստուգատեսն անցկացվել է ներկայացված կարգով և ժամանակացույցով։

9-րդ դասարանցիների գրականության հեղինակային ծրագրի ամփոփում։ Փուլ առաջին

Առաջին փուլի գնահատման թերթիկը

Ընթերակաների ուսումնասիրությունը․

9-1 դասարան դասավանդող՝ Մարիետ Սիմոնյան, ընթերակա՝ Անուշ Ներսիսյան

9-2 դասարանդասավանդող՝ Հասմիկ Ղազարյան, ընթերակա՝ Հասմիկ Թոփչյան

9-3 դասարան դասավանդող՝ Մարիետ Սիմոնյան, ընթերակա՝ Մերի Սարգսյան

9-4 դասարան — դասավանդող՝ Նունե Մովսիսյան, ընթերակա՝ Կարինե Պետրոսյան

9-5 դասարանդասավանդող՝ Սոֆյա Այվազյան, ընթերակա՝ Երանուհի Խլղաթյան

9-6 դասարանդասավանդող՝ Ելենա Սարգսյան, ընթերակա՝ Տաթև Աբրահամյան

9-7 դասարան — դասավանդող՝ Սոֆյա Այվազյան, ընթերական՝ Արևիկ Ներսիսյան

Լուսաբանումներ

Շուշան Փաշինյան, 9- 1 դասարան

Կարինե Գոմցյան— 9-1 դասարան

Միլենա Հարությունյան — լուսաբանումը՝ Մարթա Ասատրյանի, Ավագ դպրոց, ծրագրի ղեկավար

Ելենա Սարգսյան- դասավանդող

Քնարիկ Հակոբյան- 9-5 դասարան

Սոֆյա Այվազյան — դասավանդող

Հասմիկ Ղազարյան — դասավանդող

Մասնաժողով

Մայիսի 25, ժամը՝ 15.30

Մայիսի 3-7՝ հեղինակային կրթական ծրագրերի ամենամյա մայիսյան հավաք
Մայիսի 10-21՝

Մերի Սարգսյան

Նունե Մովսիսյան

Շարունակել կարդալ

Գրականության հեղինակային ծրագրի ամփոփման ուղեցույց

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 2020-2021 ուստարի

Գրականության հեղինակային ծրագրի ամփոփումը հիմնվում է տարվա ընթացքում սովորողի կատարած աշխատանքի (բլոգում հրապարակած վերլուծություններ, պատումներ, ձայնագրություններ, տեսագրություններ…) և ձեռք բերած հմտությունների գնահատման վրա:
Գրականության ավարտական ամփոփումը կատարվում է ըստ հանրակրթության պետական չափորոշիչի՝ 9-րդ դասարանն ավարտողին ներկայացվող ընդհանրական պահանջների․

Շարունակել կարդալ

Սեմինար-պարապմունք: 12.05.2021

12.05.2021, ժամը՝ 15.15, Ավագ դպրոց,302 կաբինետ

Օրակարգում.

 • . Մայիսյան հավաքին ներկայացվող հոդվածներ
 • Գրականության ստուգատես 9-րդ դասարանցիների համար
 • Մայրենիի ստուգատես 4-րդ դասարանցիների համար
 • «Հազարան հավք»-ի նախագծեր
 • Մայրենիի լաբորատորիայի ուսումնական օրացույցը
 • Ճամբարային նախագծեր


«Հազարան հավք»: Նախագծեր, արդյունքներ

Մայրենիի դասավանդողների ներկայացրած նախագծերը, արդյունքները՝

Մարինե Ամիրջանյան և ընկերներ

Անուշ Ներսիսյան և ընկերներ

Քրիստինե Շահբազյան և ընկերներ

Արմինե Աբրահամյան և ընկերներ

Երանուհի Խլղաթյան և ընկերներ

Արևիկ Ներսիսյան և ընկերներ

Նառա Նիկողոսյան և ընկերներ՝

Մերի Սարգսյան և ընկերներ՝