Մայրենիի սեմինար-պարապմունք: 04.04.2022

Մայիսյան հավաք: Կլոր սեղան

Մայրենինն կրթահամալիրում:

Մայիսի 6, ժամը՝ 14․00

 1. Գրաբարի, արևմտահայերենի, բարբառների ուսուցումը որպես մայրենիի բաղկացուցիչներ /պատասխանատուներ՝
 2. Ուսումնական ռադիոները ՝ որպես խոսքի զարգացման միջոց,
 3. Ուսումնական ամսագրերը՝ որպես խոսքի զարգացման միջոց,
 4. Թարգմանությունը որպես մայրենիի գործնական ուսուցման միջոց,
 5. Ընթերցանությունը որպես մայրենիի բաղկացուցիչ
 6. Հանդիպումները ժամանակակից գրողների հետ՝ գրականության յուրացման արդյունավետ միջոց
 7. Թատրոնը որպես մայրենիի բաղկացուցիչ
 8. Գրական ակումբները որպես ինքնակրթության, ինքնազարգացման միջոց

Ներկայացման /պրեզենտացիայի/ պատասխանատու՝ Տաթև Աբրահամյան

Մայիսյան 17-րդ հավաք։ Մայրենին կրթահամալիրում

Մայիսի 6, ժամը՝ 14․00, Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

 1. Ամբողջական մայրենի.
  գրաբար,
  արևմտահայերեն,
  բարբառներ:
 2. Ուսումնական ռադիոները ՝ որպես խոսքի զարգացման միջոց,
 3. Ուսումնական ամսագրերը՝ որպես խոսքի զարգացման միջոց,
 4. Թարգմանությունը որպես մայրենիի գործնական ուսուցման միջոց,
 5. Ընթերցանությունը որպես մայրենիի բաղկացուցիչ
 6. Հանդիպումները ժամանակակից գրողների հետ՝ գրականության յուրացման արդյունավետ միջոց
 7. Թատրոնը որպես մայրենիի բաղկացուցիչ
 8. Գրական ակումբները որպես ինքնակրթության, ինքնազարգացման միջոց

Ներկայացման /պրեզենտացիայի/ պատասխանատու՝ Տաթև Աբրահամյան

Կլոր սեղանի ներկայացումը՝ այստեղ։

Մասնակիցներ՝

 1. Արմինե Աբրահամյան
 2. Գոհար Բալջյան
 3. Նաիրա Նիկողոսյան
 4. Տաթև Աբրահամյան
 5. Քրիստինե Շահբազյան
 6. Մարգարիտ Սարգսյան
 7. Հասմիկ Թոփչյան
 8. Նունե Մովսիսյան
 9. Թամար Ղահրամանյան
 10. Ելենա Սարգսյան
 11. Հասմիկ Ղազարյան
 12. Կարինե Պետրոսյան
 13. Մարինե Ամիրջանյան
 14. Արևիկ Ներսիսյան
 15. Երանուհի խլղաթյան
 16. Մերի Սարգսյան
 17. Իննա Ստեփանյան
 18. Սոֆյա Մամյան
 19. Անահիտ Հովսեփյան
 20. Սուսան Հայրապետյան
 21. Հուրի Աթարյան

Այլ մասնակիցներ

Մասնաժողով։ 26․04․2022

Ապրիլ ամսվա նախագծեր

Սուսան Հայրապետյան
Ապրիլ ամսվա նախագծեր

Նունե Մովսիսյան
Ապրիլ ամսվա նախագծեր

Թամար Ղահրամանյան
Ապրիլ ամսվա նախագծեր

Մարգարիտ Սարգսյան
Ապրիլ ամսվա նախագծեր

Մարինե Ամիրջանյան
Ապրիլ ամսվա նախագծեր

Սոֆյա Այվազյան
Ապրիլ ամսվա նախագծեր

Հասմիկ Ղազարյան
Ապրիլի նախագծերը

Կարինե Պետրոսյան
Ապրիլ ամսվա նախագծեր

Մարիետ Սիմոնյան
Թարգմանում ենք, խմբագիր՝ Կարինե Գոմցյան
,,Չաչանակ,,ամսագիր, խմբագիր՝ Արթենի Ջանիկյան

Անուշ Ներսիսյան

Ասիան ու Աֆրիկան այլ դիտանկյունից

Բոլոր ժամանակների․․․

Մասնագիտական կողմնորոշման հարցազրույցներ մասնագետներից

Համագործակցային նախագիծ

Երանուհի Խլղաթյան
Ապրիլյան նախագծեր

Սոֆյա Մամյան
Ապրիլյան նախագծեր

Մերի Սարգսյան

Ապրիլյան նախագծեր

Արևիկ Ներսիսյան

Ապրիլյան նախագծեր

Տաթև Աբրահամյան

Կարդում ենք Սահյան

Ելենա Սարգսյան

Ապրիլյան նախագծեր

Քրիստինե Շահբազյան

Ապրիլյան նախագծեր

Անահիտ Հովսեփյան

Ապրիլյան նախագծեր

Արմինե Աբրահամյան

Ապրիլյան նախագծեր-Սուրբ Հարության տոնին ընդառաջ, Կարդում ենք Ռոդարի

Գոհար Բալջյան

Մայրենիի ֆլեշմոբ

5-6 տարեկաններ

Պատասխաններ

2-3-րդ դասարաններ

Պատասխաններ

4-5-րդ դասարաններ

6-8-րդ դասարաններ


Տերյան, Թումանյան, Չարենց

Միասնական, բերանացի ընթերցումներ

Հովհաննես Թումանյան

ԵՐԿՈՒ ՍԵՎ ԱՄՊ

Վաղուց թողած բարձր ու կանաչ
Գահը իրենց հանգըստության,
Երկու սև ամպ, հողմի առաջ
Գընում էին հալածական։

Հողմը սակայն չար հոսանքով
Բաժնել, ջոկել չէր կարենում,
Ինչքան նըրանց լայն երկնքով
Դես ու դեն էր քըշում, տանում։

Ու անդադար գընում էին՝

Քըշված հողմի կատաղությամբ,
Իրար կըպած ու միասին,
Երկու սև ամպ, երկու սև ամպ…

Շարունակել կարդալ

Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման այլընտրանքային ձևաչափ

Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման այլընտրանաքային ձևը հիմնված պետք է լինի ուսուցչի գործունեության ուսումնասիրության վրա /ամենաքիչը՝ երեք տարի/։
Հիմք՝ ՀՀ օրենքը հանրրակրթության մասին, հոդված 26, 20-րդ կետ․
,,Ուսուցչի տարակարգերը համապատասխանում են ուսուցչի մասնագիտական չափանիշներին, որոնք սահմանում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը` հիմք ընդունելով ուսուցչի գիտելիքների, մանկավարժական աշխատանքային հմտությունների և ունակությունների ծավալը, ստեղծագործական-հետազոտական գործունեության արդյունավետությունը, մասնագիտական աշխատանքային ստաժը, մանկավարժական գործունեության որակական այլ ցուցանիշներ (ներառյալ՝ պարգևատրումը, համապատասխան մրցույթների մասնակցությունը, մասնագիտական կատարելագործմանն ուղղված վերապատրաստումները և այլն),,։

Առաջարկում ենք ուսումնասիրության հետևյալ կաղապարը։

1․ Աշխատանքային փորձը ներկայացնող մեթոդական հոդված, որը ներառում է.

 • մեթոդական հրապարակված հոդվածներ, տեսանյութեր, որտեղ ներկայացված են մեթոդական մշակումներ, մանկավարժական նորարարություններ, մանկավարժական խնդիրների քննարկումներ, առաջարկվող լուծումներ, մանկավարժական նոր հայացքների շարադրանք կամ տեսագրում և այն։ Հոդվածները, տեսանյութերը հրապարակված են ,,Դպիր,, մանկավարժական կամ այլ մանկավարժական հանդեսներում։ /15 հոդված և տեսանյութ/

  2․ Հեղինակային ծրագիր
 • հեղինակային առարկայական ծրագիրը
 • ընտրությամբ գործունեության, ակումբի հեղինակային ծրագիր
  Ծրագրերը պետք է ներկայացնեն հեղինակային, այլընտրանքային սկզբունքներ, բավարարեն ծրագրերի կազմանը ներկայացվող պահանջներին։

  3․ Ուսումնական նախագծեր, ուսումնական նյութեր
 • ուսումնական նյութերի փաթեթ` 1 ուսումնական տարվա համար նախատեսված։
  Ուսումնական փաթեթը պետք է լինի բացառապես հեղինակային` ուղղված սովորողի ստեղծագործական, հետազոտական կարողությունների զարգացմանը։
 • Նախագծերի ներկայացում` մեկ ուսումնական տարում արված՝ իրենց արդյունքներով

3․ Ստացված մրցանակներ

Ամենամյա մրցանակ, կամ այլ՝ մանկավարժական գործունեության համար ստացած մրցանակ
Ներկայացվում է մրցանակը և այն փաթեթը, որի հիման վրա ստացվել է մրցանակը։

4. Վերապատող լինելը

Ուսուցիչների վերապատրաստումներ անցկացնելը, վերապատրաստման նյութերի փաթեթի ստեղծում

Սեմինար պարապմունք։ 21․03․- 23․03

21.03-23․03- ժամը՝ 13.00-13.45, Ավագ դպրոց, 302 կաբինետ

1․ Կլոր սեղանի նախագիծ։ Արևմտահայերենը հանրակրթությունում։

2․ Ելքի ստուգատեսներ

 • 4-րդ դասարան,
 • 5-րդ դասարան
 • 8-րդ դասարան
 • 9-րդ դասարան

3․ Կամավոր ատեստավորման այլընտրանքային նախագիծ մայրենիից։