Սեմինար-պարապմունք: 23.09.2020

 1. Ուսումնական օրացույց — առաջարկներ
 2. Սփյուռքահայ սովորողներ
 3. Սեպտեմբերյան նախագծեր
 4. Արևմտահայերենի ուսուցում
 5. Գրաբարի ուսուցում
 6. Դպիրյան հոդվածներ

Սեմինարի հղումը:,

Ուսումնական օրացույց

Սեպտեմբերի 28-հոկտեմբերի 2՝ հեղինակային կրթական ծրագրի բաց ցանցի սեպտեմբերյան ամենամյա ստեղծագործական հավաք
Սեպտեմբերի 25-հոկտեմբերի 9՝ Կոմիտասյան օրեր
Հոկտեմբերի 9-18՝ գրաբարի օրեր. թարգմանչաց տոն

Հոկտեմբերի 27-31

 • «Ուսումնական աշուն» նախագիծ
 • մանկավարժական աշնանային բաց ճամբար

Հայոց լեզվի ֆլեշմոբեր ժամանակացույց

Յուրաքանչյուր ամիս, երկրորդ չորեքշաբթի

22.09.2020: Մասնաժողով

 1. Ֆլեշմոբի կազմակերպման կարգ
 2. Ընտրությամբ գործունեություններ

Երանուհի Խլղաթյան — 4-5-րդ դասարաններ՝ թարգմանական-լրագրական գործունեություն

Մարգարիտ Սարգսյան — հայոց լեզվի քերականություն

Նունե Մովսիսյան — հայոց լեզվի քերականություն

Հասմիկ Ղազարյան — հայոց լեզվի քերականություն

Ելենա Սարգսյան — հայոց լեզվի քերականություն

Մայրենիի ֆլեշմոբի կազմակերպման կարգ

Մայրենիի ֆլեշմոբը կազմակերպվում է յուրաքանչյուր ամսվա երկրորդ չորեքշաբթի օրը։ Ֆլեշնոբին մասնակցում են կրթահամալիրի սովորողները՝ 5 տարեկանից մինչև 12-րդ դասարան։ Ֆլեշմոբը բաց է, առցանց է և նրան կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները՝ Հայաստանում և Հայաստանից դուրս։ Առաջադրանքները կազմվում են ըստ տարիքային խմբերի․
5-9 տարեկաններ
2-3-րդ դասարաններ
4-5-րդ դասարաններ
6-8-րդ դասարաններ
9-12-չդ դասարաններ

Առաջադրանքները կարող են լինել և ՛ հայոց լեզվից, և՛ գրականությունից։ 
Դրանք ստեղծագործական են, հետազոտական, տրամաբանական:

Առաջադրանքները կազմում են կրթահամալիրի բանասեր ուսուցիչները, դասվարները: Մինչև տրված ամսվա 5-ը կազմված առաջադրանքներն ուղարկվում են hayoc@mskh.am հասցեով: Դրանք քննարկվում են մասնագիտական խմբի կողմից, արվում անհրաժեշտ փոփոխություններ: Վերջնական տարբերակները կազմողները դնում են ձևաթղթերում և ֆլեշմոբի անցկացման օրը՝՝ 18,45, հրապարակում մայրենիի «Խոսքի մշակույթ» բլոգում: 19.00 կազմողները առաջադրանքները տանում են իրենց ֆեյսբուքյան էջ, mskh-ի պատասխանատուն՝ կայք:

Ամեն ամսվա երկրորդ չորեքշաբթի՝ ժամը 19:00, առաջադրանքները  հրապարակվում են կրթահամալիրի կայքում՝ mskh.am, ֆեյսբուք սոցիալական ցանցում, մայրենիի «Խոսքի մշակույթի,, բլոգում:
Մասնակիցն ինքն է ընտրում առաջադրանքի տարբերակը: Մի մասնակիցը կարող է տարբեր տարիքային խմբերի առաջադրանքներ կատարել: Մասնակիցները պատասխանները կարող են ուղարկել մինչև հաջորդ օրը՝ 24.00:

Յուրաքանչյուր տարիքային խմբի առաջադրանքի վերջում գրվում է կազմողի անուն-ազգանունը, ինչպես նաև տեղ է հատկացվում առաջարկությունների, դիտարկումների համար:

Պատասխանները ուրբաթ օրը կազմողը հրապարակում է ,,Խոսքի մշակույթի,, բլոգում:

Ստացված պատասխանները գրանցում է ծրագիրը:

Ստացված պատասխաններն ուղարկվում են դասվարներին,հայոց լեզու, գրականության ուսուցիչներին, ծրագրի ղեկավարներին:
Ֆլեշմոբի առաջադրանքները ուրբաթ օրը քննարկվում են դասարաններում:

Այլ դպրոցներից մասնակիցներին պատասխանում է, առաջադրանքը մասնակցի հետ գրավոր քննարկում է տվյալ տարիքային խմբի առաջադրանքի կազմողը:

Յուրաքանչյուր ֆլեշմոբից հետո կատարվում և հրապարակվում է արդյունքների վերլուծություն:

Մայրենիի ֆլեշմոբ։ Սեպտեմբեր

5-6 տարեկաններ /մասնակիցների թիվը՝ 12/

2-3-րդ դասարաններ /մասնակիցների թիվը՝ 30/

4-5-րդ դասարաններ /մասնակիցների թիվը՝ 227/

6-8-րդ դասարաններ /մասնակիցների թիվը՝ 175/

9-12-րդ դասարաններ /մասնակիցների թիվը՝ 174/

Պատասխաններ

 2-3-րդ դասարաններ. 

4-5-րդ դասարաններ

6-8-րդ դասարաններ

9-12-րդ դասարաններ

Մասնակիցներ և արդյունքներ

4-5-րդ դասարանցիների ֆլեշմոբյան արդյունքներից՝
Նամակներ առաջին դասարանցիներին

Սեմինար-պարապմունք: 15.09.2020

 1. Ուսումնական օրացույց — առաջարկներ
 2. Հայոց լեզու, գրականության ծրագրեր՝ Հիմնական դպրոց, Ավագ դպրոց, Քոլեջ՝ անհատականացումը
 3. Սփյուռքահայ սովորողներ
 4. Սեպտեմբերյան նախագծեր
 5. Արևմտահայերենի ուսուցում
 6. Գրաբարի ուսուցում
 7. Դպիրյան հոդվածներ

Կրթահամալիրի մանկավարժական խորհրդի առցանց քննարկում․10․08․2020

Հուլիս-օգոստոսին արված աշխատանքներ

Պետական չափորոշիչ

Առարկայական չափորոշիչներ

«Հայոց լեզու», «Գրականություն», «Մայրենի»

Ծրագրային քննարկումներ

 

Մայրենիի չափորոշիչների, ծրագրերի քննարկումներ

Հանրակրթության հին ու նոր չափորոշիչներ — Ելենա Սարգսյան

Հանրակրթության պետական հին ու նոր չափորոշիչներ- Նունե Մովսիսյան

Առարկայական չափորոշիչներ։ հայոց լեզու, գրականություն։ Նունե Մովսիսյան

Հանրակրթական պետական չափորոշիչ — Թամար Ղահրամանյան

Հանրակրթական չափորոշիչներ — Մարգարիտ Սարգսյան

Հանրակրթության պետական չափորոշիչ — Մարիետ Սիմոնյան

Առարկայական չափորոշիչների և ծրագրի շուրջ։ Հասմիկ Ղազարյան

Հասմիկ Ղազարյան
Հանրակրթության պետական չափորոշիչ

Հայոց լեզու և գրականություն. կրթության բովանդակության տիրույթ է, որն ապահովում է սեփական մտքերը հայերեն բանավոր և գրավոր գրագետ խոսքով արտահայտելու, ազատ հաղորդակցվելու, հայ և արտասահմանյան գրականության ստեղծագործություններ, ինչպես նաև ուսումնական այլ առարկաներ ուսումնասիրելու կարողության, ինքնաճանաչողության, աշխարհաճանաչողության, լեզվամտածողության, քննադատական, հուզական-պատկերավոր մտածողության ձևավորումը, զարգացումը և կատարելագործումը ողջ կյանքի ընթացքում:

Պրտադիր բովանդակության մասին խոսք չկա։ Այսինքն՝ ինչպես ուզում ես՝ հասիր սրան։
Հասմիկ Թոփչյան
Հանրակրթության պետական չափորոշիչ
Սրա հետ կապված մի դիտարկում էլ ես եմ ուզում անել:
Համաձայն չեմ, որ թվարկած կետերի իրականացումը միայն հայոց լեզու-գրականություն առարկայի գործառույթն է: Այն հավասարապես և հասարակագիտական, և բնագիտական առարկաներին էլ է վերաբերում:
Գուցե հայոց լեզուն պիտի դառնա զուտ միջառարկայական դասընթաց:
Առարկայական  չափորոշիչ
Լսել, կարդալ, խոսել, գրել. իսկ եզրակացություն, հետևություն անել, էլի նմանատիպ հմտություններ, կարողություններ չեմ առանձնացվու՞մ ծրագրում, թե թվարկածի մեջ դա ենթադրվում է: Իմ կարծիքով մեխանիկական աշխատանքն ավելի շատ է շեշտադրված, քան ինքնուրույն գործունեության ուղղությունները:

1-12-րդ դասարաններում հայոց լեզվի և գրականության ուսումնառության համար սահմանված են հետևյալ հիմնական հասկացությունները՝

 • Հաղորդակցում
 • Ընթերցանություն/գրականություն
 • Լեզվական համակարգ
 • Ստեղծարարություն
 • Ինքնություն
Կարծում եմ՝ սրանք արհեստական շեշտադրումներ են. բերված են նեղ մեխանիկական շրջանակի: Բանավեճ, քննադատական վերլուծություն հասկացություններն ավելի կարևոր չե՞ն, քան ուղղակի ընթերցանություն:

 

 

 

 

Կրթահամալիրի մասնախմբերի ամառային աշխատանքը: Հանդիպում տնօրենի հետ

Լաբորատորիայի անդամները

 1. Մարիետ Սիմոնյան
 2. Արմինե Աբրահամյան
 3. Գոհար Բալջյան
 4. Տաթև Աբրահամյան
 5. Քրիստինե Շահբազյան
 6. Մարգարիտ Սարգսյան
 7. Հասմիկ Թոփչյան
 8. Նունե Մովսիսյան
 9. Նառա Նիկողոսյան
 10. Թամար Ղահրամանյան
 11. Ելենա Սարգսյան
 12. Հասմիկ ՂազարյանՀայոց լեզու, գրականություն
 13. Կարինե Պետրոսյան
 14. Մարինե Ամիրջանյան4-րդ դասարանցիների մայրենիի բլոգ
 15. Սոֆյա Այվազյան
 16. Արևիկ Ներսիսյան
 17. Երանուհի խլղաթյան
 18. Մերի Սարգսյան
 19. Անուշ  ՆերսիսյանՄարինե 
 20. Մարինե Մխիթարյան

 

Շարունակել կարդալ

Մայրենիի լաբորատորիայի գործառույթները 2020-2021 ուստարում

Մայրենիի լաբորատորիան կրթահամալիրում գործող մայրենիի հեղինակային ծրագրի իրականացման  պատասխանատուն է: Լաբորատորիայի կազմում են նախակրթարանի դաստիարակները, դասվարները, մայրենիի ուսուցիչները:

Լաբորատորիայի գործառույթներն են.

 1. Ծրագրային լրամշակումներ:
 2. Ուսումնական փաթեթների -ստեղծում- լրամշակում-ամբողջացում
 3. Նախագծերի մշակում
 4. Ֆլեշմոբյան աշխատամնքների համակարգում-կազմակերպում
 5. Կրթահամալիրյան նախագծերի համակարգում-կազմակերպում
 6. Սեմիանարների կազմակերպում մայրենիի ուսուցիչների հետ՝ ուսումնական տարբեր հարցերի քննարկումներ
 7. Կրթահամալիրյան դպրոցների ,,Ելք-մուտք,, նախագծերի մայրենիի ստուգատեսների կազմակերպում
 8. Վերապատրաստման սեմինարների կազմակերպում
 • մայրենի խոսքի մշակում՝ դասվար-դաստիարակների համար
 • գրաբարի, արևմտահայերենի սեմինարներ՝ մայրենիի ուսուցիչների համար
 • գրական քննարկումներ մայրենիի ուսուցիչների համար /Գրական ակումբ/

6. Նոր ընդունված մայրենիի դասավանդողների համար մենթորական աշխատանքների կազմակերպում:

7. Բլոգային բաց ցանցի պայմաններում մայրենիի գործածության վերահսկում-օգնություն ոչ մասնագետ ուսուցիչներին: Այդ աշխատանքների կազմակերպում